Οινοποιείο


Το οινοποιείο της μονάδας σχεδιάζεται με βάση τις προσταγές της εποχής για λειτουργικότητα και προσβασιμότητα του οινόφιλου επισκέπτη σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Το οργανόγραμμα του κτιρίου παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να δέχεται τις προσλαμβάνουσες περιηγούμενος μέσα στους παραγωγικούς χώρους χωρίς να οχλεί με την παρουσία του τη παραγωγική διαδικασία.


Η μονάδα είναι σχεδιασμένη βιοκλιματικά ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενεργειακή απαίτηση κατά τη λειτουργία της. Θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια την οποία και θα αντισταθμίζει με ισόποση ή και πλεονάζουσα ενέργεια που θα διοχετεύει στο δίκτυο μέσα από συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ήδη πλησίον της μονάδας έχει εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 20 KW.

Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο σεβασμού προς το οικοσύστημα της περιοχής η μονάδα θα διαθέτει βιολογικό καθαρισμό, καθώς και δική της εγκατάσταση αποδόμησης του βιολογικού φορτίου των κατάλοιπων της οινοποίησης (οινολάσπες).

Aνακαλύψτε το οινοποιείο μας


Πλοηγηθείτε στους χώρους του οινοποιείου μας επιλέγοντας τα διάφορα τμήματα.

Υποδοχή επισκεπτών
Ο χώρος της υποδοχής των οινόφιλων επισκεπτών και το πωλητήριο της μονάδας
Πιεστήρια
Τα πιεστήρια της μονάδας είναι τοποθετημένα σε μεταλλικό ικρίωμα δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ροή δια βαρύτητας και εύκολη απομάκρυνση των γιγάρτων
Κάβα Ωρίμασης – Παλαίωσης
Η κάβα της μονάδας αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με διακριτούς χώρους ωρίμασης του κρασιού στα βαρέλια και παλαίωσης του σε φιάλες
Εκθετήριο
Χώρος αφιερωμένος στην ιστορία της αμπέλου στην περιοχή σε συνδυασμό με την ιστορία της εταιρείας
Οινοποιείο
Το δεξαμενοστάσιο της μονάδας με δυνατότητα επέκτασης καθ’ ύψος
Διοίκηση - Χημείο
Η διοικητική μονάδα του οινοποιείου που φιλοξενεί στους χώρους της και το απαραίτητο Χημείο
In-Out
Υποδοχή πρώτων υλών και έξοδος ετοίμων προϊόντων που επικοινωνεί με τους υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους με βιομηχανικό ανελκυστήρα
Εμφιάλωση
Ο ισόγειος χώρος που φιλοξενεί την εμφιαλωτική γραμμή της μονάδας
Οινοτράπεζα Γευσιγνωσίας
Αίθουσα προσανατολισμένη στη κύρια θέα, σχεδιασμένη να φιλοξενήσει τους οινόφιλους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γευσιγνωσίας και παρουσίασης των κρασιών
Αίθουσα Παρουσιάσεων
Αίθουσα παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με τις δραστηριότητες της μονάδας, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου